Curriculum Vitae: chronologie

Slangen, Johannes Wilhelmus Maria
1951 Geboren op woensdag 24 januari in Kerkrade (Nederland)
1957 Basisschool: St Bernardus Heerlen
1963 MULO (Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs): St. Henricus
1967 eerste autodidactische muziekstudies (Gitaar klassiek), eerste verkenningen in het componeren
1967-69 HBS (Hogere Burger School): Bisschoppelijke Kweekschool Christus Magister
1968-69 Pianolessen (Privédocent Mevrouw Pijpers), componeren.
1969-72 Pedagogische Academie: Pedagogische Academie Heerlen
1969-72 Pianolessen Muziekschool Brunssum (Winand van der Pitte)
  Studie harmonieleer (Muziekschool: Winand van der Pitte)
  Componeren: uitvoeringen in privékring
1972-73 Een jaar lang voorbereiding op een studie aan het Conservatorium (Privélessen: Winand van der Pitte)
1973-78 Studie Hoofdvak Theorie aan het Conservatorium Maastricht bij Matty Niël afgesloten met Diploma
1974-80 Studie Kompositie aan het Conservatorium Maastricht bij Matty Niël afgesloten met Diploma (Prijs voor Compositie)
1978-2003 Docent Harmonieleer (schriftelijk en aan de piano)/Contrapunt/Analyse en Algemene Muziekleer aan het Conservatorium Maastricht
1980-heden Treedt als componist in de openbaarheid (klik hier voor een volledige lijst van zijn werken)
1980-heden Lid van BUMA/STEMRA
1980-heden Lid van GENECO (Genootschap van Nederlandse Componisten, inmiddels Nieuw GENECO)
1987-heden Medeoprichter van de Stichting Limburgse Componisten
  1987-90 Secretaris
  1990-92 Voorzitter
  1992-95 Lid
  1995-2001 Bestuurslid
  2001-heden Lid
1989-96 In het kader van een samenwerking tussen de Hogeschool Maastricht (Conservatorium) en de Universiteit Maastricht (Faculteit der Cultuurwetenschappen) lid van de werkgroep in voorbereiding en uitvoering (voordrachten) van de Zomercursus Opera en Cultuur.
1989-2015 Docent Hoofdvak Compositie Conservatorium Maastricht
1989-2000 Lid van de werkgroep 'Hedendaagse Muziek' van het Conservatorium Maastricht
1989-2010 Lid/voorzitter van de werkgroep Festival van het Conservatorium Maastricht, Projecten -in aanwezigheid van de componisten:
  1990 H. Pousseur
  1991 Expressionisme (geen componist uitgenodigd)
  1992 H. Górecki
  1993 Oost-Europa, G.Katzer
  1994 Faust/Keerpunten K. Boehmer, H. Pousseur
  1995 Engeland, A. Goehr
  1996 Citaat en bewerking A. Vieru/W. Miechel
  1997 Joods-Israëlische Muziek Y. Leef
  1998 Traditie en vernieuwing (geen componist uitgenodigd)
  1999 Finse Muziek P. Nordgren
  2000 5 Eeuwen Maastrichtse Muziek (geen componist uitgenodigd)
  2001 Portugische Musik, A. Delgado
  2002 Amerika (geen componist uitgenodigd)
  2003 IJsland, S. Sigurdbjörnsson en M. Thorkelsdottir
  2004 Improvisatie (geen componist uitgenodigd)
  2005 Korea, Yung Jo Lee
  2006 D. Shostkovich/E. Lutyens (geen componist uitgenodigd)
  2007 A. Webern/F. Schubert (geen componist uitgenodigd)
  2008 I. Stravinskij (geen componist uitgenodigd)
  2009 Les Synthétistes (geen componist uitgenodigd)
  2010 Otto Ketting/Otto Ketting
  Vanaf 2010 zijn er geen festivals meer georganiseerd
1990-2015 Docent Hoofdvak Theorie Conservatorium Maastricht
  Tevens: geschiedenis van de Muziektheorie/Literatuur hoofdvak-gerelateerde Didactiek
1993-96 Medeoprichter en lid van de Interne Artistiek Adviesraad van het Conservatorium Maastricht
1992-99 Colleges voor de Universiteit Maastricht (Letteren en Kunst van de faculteit der Cultuurwetenschappen)
1993-95 Kunstpraktikum (muziek van de twintigste eeuw) voor de Universiteit Maastricht (Letteren en Kunst van de faculteit der Cultuurwetenschappen)
1996-2000 Inleidingen van concerten van het Limburgs Symfonie Orkest
1999-heden Lid der Vereniging voor Muziektheorie
2000-15 Colleges Muziekgeschiedenis van de Twintigste Eeuw aan het Conservatorium Maastricht
2003-15 Staflid Conservatorium Maastricht: Hoofd Muziek Klassiek
  Blijft: Docent Hoofdvak Compositie, Docent Hoofdvak Theorie, Docent Muziekgeschiedenis (Twintigste Eeuw)
2003-12 Voorzitter van de Examencommissie Muziek Klassiek
2003-05 Deelnemer ELIA (European League of Institutes of the Arts) congressen
2004 Voordrachten in de Universiteit Jeonju Univeriteit (Jeonju) en Yonsei Universiteit (Seoul) in Korea met als thema 'Rhytmische Motivik und Gestik in Anton Weberns Op 27. Nr 3': primair voor de studenten Compositie
2004-08 Lid van de ‘Kenniskring van het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Studie van de Kunsttheorie Bourdieu's naar de vraag van de Geldigheid van Oordelen in de Kunstpraktijk
2006-07 Lid van de 'Klankbordgroep' Artistic Research Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht
2007 Module Onderzoek van Hs ZUYD (dr H. Smeijsters) succesvol afgesloten
2008-14 Deelnemer jaarlijkse congressen AEC: Aarhus (Den)-Maastricht-Warschau-Sevilla-St Petersburg-Palermo-Budapest
2009 Verantwoordelijk voor de organisatie van het aandeel van het Conservatorium Maastricht van het AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) Congres 2009 in Maastricht
2010-heden Lid van bestuur van de Stichting Matty Niël
2011 Masterclasses Compositie aan het Ho Chi Minh City Conservatory, Ho Chi Minh stad in Viet Nam voor de studenten van de afdeling Musicologie, Directie en Compositie
2013-17 Medeoprichter van de CM Foundation (Conservatorium Maastricht Foundation), Lid van het bestuur en de werkgroep
2015 Treedt uit al zijn functies aan het conservatorium (pensioen)